eye-share Capture

Capture_web2020_2

Intelligent og nøyaktig fakturaskanning

eye-share Capture er en komplett løsning for automatisert skanning, OCR tolkning og verifisering av fakturaer og andre dokumenter.

Løsningen støtter over 130 språk, alle typer skannere og har en "hit rate" på 85%. Eye-share Capture er intelligent og lærer unike mønster per leverandør automatisk og kan tolke både fakturafelter og varelinjer.

eye-share Capture er utviklet med moderne teknologi og har et intuitivt og brukervennlig web-grensesnitt. Løsningen utvikles og supporteres i Norge, og videreutvikles fortløpende med kundens behov i fokus. eye-share Capture kan leveres både som en egen installasjon og i sky!

Fordeler

 • Reduserer kostnadene i fakturahåndteringen
 • Reduser manuelt arbeid og menneskelige feil
 • Forbedrer prosessen gjennom automatisering
 • Øker datakvaliteten
 • Øker effektiviteten
 • Er enkel å bruke

 

Hensikten med automatisk fakturaskanning og -fangst er å redusere kostnadene knyttet til prosessen rundt fakturahåndtering. Med automatisering reduserer man både manuelle arbeidsrutiner og prosentandelen feil, mens man samtidig øker  datakvaliteten når den er digitalisert og får totalt sett en mye mer effektiv prosess.

Henter nøkkelinformasjon

eye-share Capture mottar fakturaer og andre dokumenter fra forskjellige kilder og løsningen håndterer import av flere ulike formater.

eye-share Capture kan tolke dokumenter slik at nøkkelinformasjon i dokumentet identifiseres automatisk. Denne informasjonen blir deretter kvalitetssjekket manuelt før det digitale dokumentet og nøkkelinformasjonen blir videresendt til mottakssystemet, som enten kan være eye-share Workflow eller noen av de andre tilleggsmodulene som f.eks kontrakt, diversebilag, arkiv eller et helt annet system.

eye-share Capture kan settes opp til å automatisk validere informasjonen på fakturaer fra kjente leverandører som man har trent systemet til å gjenkjenne.

Dersom det i tillegg benyttes MailReader modul kan fakturaer også hentes automatisk fra e-post og hele skanneprosessen vil automatiseres.

 

Nøkkelfunksjonalitet

 • Faktura skanning og fangst - digitaliserer dokumenter
 • Automatisk tolkning
 • Identifisering og tolkning av varelinjer fra fakturaer
 • Automatisk håndtering av fakturaer i PDF
 • Skanning og verifisering på ulike lokasjoner
 • Velg arbeidsflyt for bruk i eye-share Workflow

 

Kontakt oss for en demo!

+47 480 19 750
sales@eye-share.no
eye-share Capture AI